Commissie Professionalisering

De vereniging streeft er naar dat griffiers in ons land worden erkend en herkend als strategisch adviseur van de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. De commissie draagt bij aan de realisatie van die doelstelling door diverse activiteiten.

Professionaliseringsagenda

De vereniging heeft een professionaliseringsagenda voor de periode 2018-2022. Deze wordt ingezet om het strategische doel te realiseren, namelijk een hoogwaardige invulling van de griffiersfunctie. In een voortdurend veranderende omgeving moet ook de griffier in ontwikkeling blijven. In de professionaliseringsagenda zijn 5 terreinen opgenomen waarop de vereniging gaat of blijft investeren. De commissie heeft het voortouw bij de uitvoering van deze agenda.

  • scholingsaanbod
  • collegiaal leren
  • praktijkgericht leren in eigen huis
  • een op leren gerichte omgeving
  • samenwerking met onze strategische partners

De professionaliseringsagenda is opgesteld naar aanleiding van het professionaliseringsonderzoek uit 2018. 

Opleiding en ontwikkeling

De ontwikkelscan is in 2020 gelanceerd. Deze online vragenlijst geeft inzicht hoe je scoort op de voor een strategische griffier relevante competenties. De uitslag van de scan helpt invulling te geven aan de scholingsbehoefte van griffiers. De ontwikkelscan geeft verder handvatten voor het gesprek met de werkgeverscommissie over de gewenste persoonlijke ontwikkeling en de bijbehorende scholing. De uitkomsten van de scan kan ook aanleiding zijn voor een ontwikkelgesprek met een deskundige op dit vlak.

De commissie onderhoudt contacten met opleiders. Met hen wordt ingezet op permanente educatie en een passend opleidingsaanbod. Dat moet soms nog ontwikkeld worden, zodat het goed aansluit bij de benodigde competenties van griffiers. In de afgelopen jaren heeft de commissie in samenspraak met opleiders enkele specifieke opleidingen ontwikkeld. In 2021 gaan we het aanbod verder uitbreiden met ‘kant-en-klare’ modules, die griffierskringen kunnen afnemen, om het leren dicht bij huis mogelijk te maken. Daarnaast willen we met opleidingsinstituten nagaan welke e-learning modules ontwikkeld kunnen worden. Ook blijven we inzetten op intervisie, voor zowel beginnende als gevorderde griffiers. Je kunt je opgeven bij het bureau. Er geldt een eigen bijdrage van € 300. 

De vereniging kent al enige jaren een scholingsfonds, voor collega’s die weinig of geen scholingsbudget ter beschikking hebben. Daarmee bieden we een stimulans voor onze collega’s om in scholing en daarmee verdere professionalisering te blijven investeren. Je kunt een onderbouwde aanvraag indienen bij het bureau. Beoordeling vindt plaats door Raymond Jeene (penningmeester), Jolien Houtman (voorzitter van de commissie) en Hester den Oudsten (bestuursadviseur). Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar.

Kennisuitwisseling

Bij griffiers is veel kennis en ervaring aanwezig. Om deze kwaliteiten goed uit te wisselen, zet de commissie stevig in op netwerken middels ontwikkeling door ontmoeting. Regelmatig organiseren we webinars en Grote Workshops over actuele onderwerpen (soms in combinatie met een ledenvergadering en/of gerelateerd aan het jaarthema van de vereniging). Bij deze activiteiten betrekken we collega’s om hun kennis en ervaring te delen. Binnen ons ledenbestand hebben we voldoende collega’s die expertise over actuele onderwerpen hebben en die ook voldoende vaardigheden hebben om deze expertise over het voetlicht te brengen. Workshops en webinars worden aangekondigd via de agenda

(Internationale) certificering en permanente educatie

Uitgangspunt voor de commissie blijft dat griffiers worden gestimuleerd jaarlijks bij te scholen en dit ook bespreekbaar te maken bij de werkgeverscommissies. Zo’n investering draagt bij aan verdere carrièrestappen en persoonlijke ontwikkeling. Certificering op zich is geen doel. Wij zien dit als een middel om zichtbaar te maken dat griffiers de ontwikkeling van het vak serieus nemen en daar permanent aan willen werken. Certificering zal daarom altijd het resultaat zijn van activiteiten in het kader van permanente educatie. Op dit moment maken we voor certificering gebruik van het programma van het IIMC

Profielfoto Ricus Tiekstra
Ricus
Tiekstra
Bestuursadviseur
Vereniging van Griffiers
Professionalisering
Profielfoto Bernadette Jansen
Bernadette
Jansen
Bestuurslid
Gemeente Voorst
Professionalisering
Profielfoto Jolien Houtman
Jolien
Houtman
Voorzitter cie. Professionalisering
Gemeente Amsterdam
Professionalisering
Profielfoto Ariette Goslongs
Ariëtte
Goslings
Secretaris cie. Professionalisering
Gemeente Moerdijk
Professionalisering
Profielfoto Lammy Roest-Jonkers
Lammy
Roest - Jonkers
Commissielid
Gemeente Heerenveen
Professionalisering
Profielfoto Judith Goudriaan
Judith
Goudriaan
Commissielid
Provincie Flevoland
Professionalisering
Profielfoto Coco Hoving
Coco
Hoving
Commissielid
Gemeente Leeuwarden
Professionalisering
Profielfoto Arnout van Kooij
Arnout
van
Kooij
Commissielid
Gemeente IJsselstein
Professionalisering
Marten
Admiraal
Commissielid
Provincie Noord-Holland
Professionalisering
Profielfoto Mieke Peters
Mieke
Peters
Commissielid
Gemeente Schiedam
Professionalisering
Profielfoto Marjolein Teunissen
Marjolein
Teunissen
Commissielid
Gemeente Molenlanden
Professionalisering
Profielfoto Jan Karens
Jan
Karens
Commissielid
Gemeente Nieuwegein
Professionalisering