Professionalisering

Van griffiers, als eindverantwoordelijke voor het adviseren over en ondersteunen van de volksvertegenwoordiging, wordt veel gevraagd. Er is sprake van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke dynamiek met veelal tegenstrijdige belangen en complexe processen. Dat vereist veel competenties, zeker in een dynamische samenleving waar de rol van de volksvertegenwoordiging volop in ontwikkeling is. 

Professionaliseringsagenda

Professionalisering gaat over het ontwikkelen van de functie van griffier, de uitvoering van taken door griffiers, de competenties, vaardigheden en kennis. De vereniging wil een extra impuls geven aan scholing en professionalisering van onze beroepsgroep. Hiervoor presenteerde de vereniging tijdens het Jaarcongres op 5 oktober 2018 een professionaliseringsagenda voor de periode 2018-2022. Langs 5 lijnen spant de vereniging zich in voor een hoogwaardige uitvoering van het ambt. De commissie professionalisering heeft het voortouw bij de uitvoering van deze agenda.

  • scholingsaanbod
  • collegiaal leren
  • praktijkgericht leren in eigen huis
  • een op leren gerichte omgeving
  • samenwerking met onze strategische partners

Scholingsaanbod

Ontwikkelscan en opleidingsportaal

Er zijn diverse manieren waarop de vereniging haar leden wil ondersteunen in ontwikkeling en opleidingsbehoefte. Zo is er een opleidingsgids en ontwikkelscan beschikbaar gesteld. Daarnaast houden we dit overzicht bij van interessante opleidingen voor griffiers en medewerkers op een griffie. 

Scholingsfonds

De vereniging beschikt over een opleidingsfonds. Hiertoe heeft de vereniging vanuit het ministerie van BZK subsidie verkregen. Griffiers met een beperkt eigen scholingsbudget kunnen een beroep doen op dit fonds. Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar. 

Collegiaal leren

Grote Workshops

Jaarlijks organiseren we Grote Workshops voor onze leden. De workshops behandelen actuele thema's. Een groot deel van de charme van een Grote Workshop is het elkaar ontmoeten en leren van elkaar.  

Webinars

In 2019 waren we al volop met webinars aan de slag gegaan, omdat griffiers in onderzoeken aangaven dat zij beperkt tijd hebben voor professionaliseringsactiviteiten. Die ervaring is sinds Covid-19 verder geprofessionaliseerd. Webinars worden bijna exclusief als middel ingezet om te leren. Alle webinars die de vereniging heeft georganiseerd vind je in het dossier webinars.

Intervisie

De vereniging biedt de mogelijkheid om via intervisiebijeenkomsten kennis uit te wisselen met collega's. Er zijn regionale intervisiegroepen die, met subsidie vanuit het ministerie van BZK, onder professionele begeleiding een aantal keer per jaar digitaal bij elkaar komen. Intervisie ondersteunt griffiers in hun persoonlijke ontwikkeling.  

Samenwerking met onze strategische partners

IIMC en certificering

Je kunt als lid gebruik maken van de certificeringsmogelijkheden van het internationale samenwerkingsverband van griffiers (IIMC). Certificering kan helpen je te profileren als een griffier die tijd en energie steekt in blijvende ontwikkeling van jezelf en van het vak. 

Professionalisering van de raad

Griffiers spelen een belangrijke rol in de professionalisering van de raad in hun gemeente. Ook hierbij proberen wij onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Dit doen we in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.