Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

De nieuwe verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming  is gepubliceerd in het

Soms heeft een nadeel ook een voordeel: Doordat de slotbijeenkomst van Democratie in Actie nu digitaal is, kan een onbeperkt aantal deelnemers deze

Collega Erna van Bekhoven, plv griffier in Gorinchem, schreef op persoonlijke titel een over het artikel over het Bob-model.

Meld je aan als lid

Aanmelden