Lidmaatschap

De vereniging telt momenteel meer dan 500 leden. We zien er naar uit om jou ook als lid te mogen verwelkomen! 

Voor wie?

Alle raadsgriffiers, deelraadsgriffiers, Statengriffiers, griffiers van Eerste en Tweede Kamer en hun plaatsvervangers kunnen lid worden. Voor bestuursadviseurs van waterschappen staat lidmaatschap momenteel open als proef (tegen een gereduceerd tarief). Dit jaar wordt geëvalueerd of deze categorie wordt opgenomen in de statuten van de vereniging.

Het betreft een persoonsgebonden lidmaatschap.

Aanmelden als lid

Om lid te worden kun je het aanmeldingsfomulier invullen. Je ontvangt van ons een bevestiging van je aanmelding. 

Privacy

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons Privacyreglement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contributie

Als lid van de vereniging betaal je een jaarlijkse contributie. Veelal wordt deze betaald door je werkgever. 

Elk jaar wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de hoogte van de contributie vastgesteld. Tijdens de ALV op vrijdag 2 oktober 2020 is de contributie voor 2021 vastgesteld. De bedragen zijn exclusief BTW.

Contributie  2020   2021
Gemeenten met 100.000+ inwoners, provincies, Eerste en Tweede Kamer   818   847
Gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners   612   633
Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners   417   432
Geassocieerde leden alle gemeentegrootten (plaatsvervangend griffiers)   334   346
Buitengewone leden (gepensioneerden)   167   173